ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี  มีการให้บริการเรื่องร้องเรียนแก่ประชาชนช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. ติดต่อด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ชั้น 1 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

2. ติดต่อทางไปรษณีย์  โดยส่งจดหมายแจ้งเรื่องร้องเรียน ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ชั้น 1 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000

 3. เวปไซต์  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี  http://sri.onab.go.th/

4. E-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

5. โทรศัพท์  0 3634 0756 โทรสาร  0 3634 0757

6. เฟสบุ๊ค facebook.com/saraburi.onab