ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี  มีการให้บริการเรื่องร้องเรียนแก่ประชาชนช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. ติดต่อด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ถนนแผ่ความดี ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี

2. ติดต่อทางไปรษณีย์  โดยส่งจดหมายแจ้งเรื่องร้องเรียน ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี  ถนนแผ่ความดี ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี 18120

 3. เวปไซต์  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี  http://sri.onab.go.th/

4. E-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

5. โทรศัพท์  0-3626-7234  โทรสาร   0-3626-7607

6. เฟสบุ๊ค facebook.com/saraburi.onab