forex trading logo

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรีพระธรรมปิฎก 

(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (มหานิกาย)

ผอ.พศจ.สระบุรี


นายเดชา  ก่อเกิด

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี

PTT Oil Price

Home
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ PDF พิมพ์ อีเมล
ข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. จังหวัดสระบุรี จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ โดยมี นายทิวา วัชรกาฬ ปลัดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายเดชา ก่อเกิด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอดอนพุด นายเอกพร จุ้ยสำราญ นายอำเภอแก่งคอย คุณเพียรใจ โรจนสินวิไล ประธานชมรมสระบุรีร่มเย็น และคณะกรรมการจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องทานตะวัน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี


 
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศิล ๕ PDF พิมพ์
ข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเดชา ก่อเกิด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้องปฏิบัติการ (POC) ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี


 
ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ PDF พิมพ์
ข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันจันทร์ที่  ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เวลา ๑๒.๓๐ น. นายเดชา  ก่อเกิด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมประชุมคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี (มหานิกาย) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรีและสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ณ วัดหนองเขื่อนช้าง ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมี พระราชวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมและมอบป้ายรณรงค์ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ให้กับผู้แทน เพื่อนำไปมอบให้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ วัดและสถานศึกษา ดำเนินการรณรงค์ขับเคลื่อนโครงการฯ ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 
ประชุมคณะสงฆ์อำเภอดอนพุด PDF พิมพ์
ข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์
เขียนโดย พัทธนันท์   

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายเดชา ก่อเกิด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมประชุมคณะสงฆ์อำเภอดอนพุด ณ วัดช้าง ตำบลดอนพุด อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี  โดยมี พระครูสุนันทกิจโกศล เจ้าคณะอำเภอดอนพุด เป็นประธานการประชุม

 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ครังที่ ๒/๒๕๕๘ PDF พิมพ์
ข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์


เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรีร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ณ วัดหนองเขื่อนช้าง ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ1234ถัดไปสุดท้าย »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTALfeed-image Feed Entries

Latest News

Popular


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Valid XHTML and CSS.

 


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ถ.แผ่ความดี ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร.0-3626-6617 โทรสาร.0-3626-7607