forex trading logo

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรีพระธรรมปิฎก 

(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (มหานิกาย)

ผอ.พศจ.สระบุรี


นายเดชา  ก่อเกิด

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี

PTT Oil Price

Home
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี
ประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน วัดพระพุทธฉาย PDF พิมพ์ อีเมล
ข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์

28 ตุลาคม 2558 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ร่วมงานประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน

ณ วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี เนื่องในวันออกพรรษา


อ่านเพิ่มเติม...
 
จัดหวัดสระบุรีจัดประชุมกำหนดตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลโครงการ"หมู่บ้านรักษาศีล ๕" PDF พิมพ์ อีเมล
ข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์

         

          เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ จังหวัดสระบุรีได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ณ ห้องประชุมทานตะวัน (ชั้น ๔) ศาลากลางจังหวัดสระบุรี โดยมีพระราชธีราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย เป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ  นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานกรรมการฯ นายเดชา ก่อเกิด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี เป็นรองประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาจัดทำตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน       เพื่อคัดเลือกหมู่บ้าน สถานศึกษา หน่วยงานและสถานประกอบการเข้ารับรางวัลและประกาศเกียรติคุณ 

 
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังธรรม สร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ PDF พิมพ์ อีเมล
ข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์


 

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังธรรม สร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ วันอังคารที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณวัดศาลาแดง 

 
พบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตโปรดแจ้งสำนักงาน ป.ป.ช. PDF พิมพ์


 
จังหวัดสระบุรีจัดอบรมไวยาวัจกร PDF พิมพ์ อีเมล
ข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอหนองแค จัดอบรมไวยาวัจกร เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ วัดบ้านลาด อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี พระสุธีร์วราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีเจ้าอาวาสและผู้แทนเจ้าอาวาส เข้าร่วมอบรม จำนวน ๖๓ รูป และมีไวยาวัจกร และกรรมการวัด เข้ารับการอบรม จำนวน ๗๔ คน

  

           

 

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTALfeed-image Feed Entries

Latest News

Popular


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Valid XHTML and CSS.

 


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ถ.แผ่ความดี ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร.0-3626-6617 โทรสาร.0-3626-7607