forex trading logo

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี



พระธรรมปิฎก 

(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (มหานิกาย)

ผอ.พศจ.สระบุรี


นายเดชา  ก่อเกิด

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี

PTT Oil Price

Home
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ครังที่ ๒/๒๕๕๘ PDF พิมพ์
ข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์


เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรีร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ณ วัดหนองเขื่อนช้าง ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 

 
สวดมนต์ข้ามปี พุทธศักราช ๒๕๕๘ จังหวัดสระบุรี PDF พิมพ์
ข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์

  ดาวน์โหลดหนังสือสวดมนต์คลิกที่นี่

รายชื่อวัดในจังหวัดสระบุรีที่เข้าร่วมโครงการสวดมนต์ข้ามปี พุทธศักราช ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม...
 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียน
ข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์
เขียนโดย พัทธนันท์   

      

     วันอังคารที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗  นายเดชา ก่อเกิด  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายสุเทพ ภู่รัตนโอภา นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และคณะ ได้ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนการขอที่ดินของวัดคืน ณ วัดสามัคคีวราราม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗ หมู่ที่ ๗ ชุมชนสะพาน ๒ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

 
พรปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ PDF พิมพ์ อีเมล
ข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์


สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช อำนวยพรปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘


 
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ PDF พิมพ์ อีเมล
ข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์


จังหวัดสระบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินงานโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดสระบุรี ตามดำริของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นต้นมา และเมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารประเทศ ได้มีนโยบายให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ทำให้ประชาชนมีความรัก ความสามัคคีกัน และจังหวัดสระบุรีได้นำโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดสระบุรี เป็นหนึ่งในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของจังหวัดกอปรกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ขอความร่วมมือจังหวัดทุกจังหวัดให้ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" เป็นหนึ่งในหลายโครงการของจังหวัดนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในส่วนของจังหวัดสระบุรี จึงได้บบูรณาการโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดสระบุรี กับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" เข้าเป็นโครงการเดียวกัน เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ สร้างความรักความสามัคคี โดยเริ่มจากครอบครัว ชุมชน หมู่บ้าน สถานศึกษา ตำบล อำเภอ และจังหวัด ซึ่งจะนำพาประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน


อ่านเพิ่มเติม...
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ123ถัดไปสุดท้าย »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL



feed-image Feed Entries

Latest News

Popular


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Valid XHTML and CSS.

 


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ถ.แผ่ความดี ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร.0-3626-6617 โทรสาร.0-3626-7607