Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (มหานิกาย)


พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุติ)


พระสุนทรธรรมภาณ
(สมชาติ ธมฺมโชโต)

กระดานข่าว พศจ.สระบุรี


หัวหน้าพาโกง

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

โกงข้อสอบ

โรคคอหด

มนุษย์เต่า

เต่ากับคน

PTT Oil Price

Home ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันวิสาขบูชา จังหวัดสระบุรี

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ร่วมกับวัดทั่วทั้งจังหวัดสระบุรี จัดงานวันวิสาขบูชา

นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานงานวันวิสาขบูชา ณ วัดพระพุทธฉาย ร่วมด้วย นายเดชา ก่อเกิด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี 

 

นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดวระบุรี เป็นประธานงานวันวิสาขบูชา ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร


นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานงานวันวิสาขบูชา ณ วัดมงคลชัยพัฒนาปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad

๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad จังหวัดสระบุรีจากบริเวณ หน้าศาลากลางจังหวัด สู่วัดพระพุทธฉาย

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี นำโดยนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำข้าราชการและประชาชน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดสระบุรี ในวันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษา 5 ระยะที่ 3

1-3 พฤศจิกายน 2558 นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษา 5 ระยะที่ 3 ร่วมกับเจ้าคณะจังหวัด/อำเภอ/เลขาจังหวัด/อำเภอ และผอ.พศจ.จังหวัดทุกจังหวัด  ณ วัดไร่ขิง จ.นครปฐมอ่านเพิ่มเติม...

ปรับปรุงสำนักงาน

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงบริเวณทางเข้าและลานจอดรถหน้าสำนักงาน ทำให้ไม่สามารถนำรถยนต์เข้ามาจอดบริเวณหน้าสำนักงานได้


ทั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนายังคงเปิดดำเนินการตามปกติ โดยผู้มาติดต่อสามารถจอดรถได้ในบริเวณใกล้เคียง

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกันและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ถ.แผ่ความดี ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร.0-3626-6617 โทรสาร.0-3626-7607