Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (มหานิกาย)


พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุติ)


พระสุนทรธรรมภาณ
(สมชาติ ธมฺมโชโต)

กระดานข่าว พศจ.สระบุรี


หัวหน้าพาโกง

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

โกงข้อสอบ

โรคคอหด

มนุษย์เต่า

เต่ากับคน

PTT Oil Price

Home ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีสรงน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพิธีสวดพระอภิธรรม

๑๔ ตุลาคม 2559 จังหวัดสระบุรี จัดพิธีสรงน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดย พระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์


อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ นักธรรมตรี สระบุรี

๑๐ – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบนักธรรมตรี ทุกสนามสอบทั่วจังหวัดสระบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ วัดเพลียขวา

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ คณะสงฆ์สระบุรี ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี จัดโครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ โครงการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ วัดเพลียขวา ตำบลผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ จังหวัดสระบุรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ณ ที่พักสงฆ์พระพุทธแสงธรรม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗๐ รูป จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จังหวัดสระบุรีจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗๐ รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

อ่านเพิ่มเติม...

 


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ถ.แผ่ความดี ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร.0-3626-6617 โทรสาร.0-3626-7607