Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (มหานิกาย)


พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุติ)


พระสุนทรธรรมภาณ
(สมชาติ ธมฺมโชโต)

กระดานข่าว พศจ.สระบุรี


หัวหน้าพาโกง

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

โกงข้อสอบ

โรคคอหด

มนุษย์เต่า

เต่ากับคน

PTT Oil Price

Home ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

พระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๒๐

อ่านเพิ่มเติม...

เทศกาลวันมาฆบูชา ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...

สวดมนต์ข้ามปี ทำความดีตามวิถีพ่อ วิถีไทย ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอุปสมบทหมู่ ๘๙ รูป สตมวาร (๑๐๐ วัน)

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอุปสมบทหมู่ ๘๙ รูป ปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)

จังหวัดสระบุรีจัดโครงการอุปสมบทหมู่ ๘๙ รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในห้วงปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) โดย มีผู้เข้ารับการอุปสมบท ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

 


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ถ.แผ่ความดี ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร.0-3626-6617 โทรสาร.0-3626-7607