Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (มหานิกาย)


พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุติ)


พระสุนทรธรรมภาณ
(สมชาติ ธมฺมโชโต)

กระดานข่าว พศจ.สระบุรี


หัวหน้าพาโกง

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

โกงข้อสอบ

โรคคอหด

มนุษย์เต่า

เต่ากับคน

PTT Oil Price

Home ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ จังหวัดสระบุรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ณ ที่พักสงฆ์พระพุทธแสงธรรม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗๐ รูป จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จังหวัดสระบุรีจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗๐ รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

อ่านเพิ่มเติม...

วันวิสาขบูชา จังหวัดสระบุรี

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ร่วมกับวัดทั่วทั้งจังหวัดสระบุรี จัดงานวันวิสาขบูชา

นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานงานวันวิสาขบูชา ณ วัดพระพุทธฉาย ร่วมด้วย นายเดชา ก่อเกิด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี 

 

นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดวระบุรี เป็นประธานงานวันวิสาขบูชา ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร


นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานงานวันวิสาขบูชา ณ วัดมงคลชัยพัฒนาปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad

๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad จังหวัดสระบุรีจากบริเวณ หน้าศาลากลางจังหวัด สู่วัดพระพุทธฉาย

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี นำโดยนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำข้าราชการและประชาชน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดสระบุรี ในวันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

 


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ถ.แผ่ความดี ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร.0-3626-6617 โทรสาร.0-3626-7607