Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (มหานิกาย)


พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุติ)


พระสุนทรธรรมภาณ
(สมชาติ ธมฺมโชโต)

กระดานข่าว พศจ.สระบุรี


หัวหน้าพาโกง

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

โกงข้อสอบ

โรคคอหด

มนุษย์เต่า

เต่ากับคน

PTT Oil Price

Home ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอุปสมบทหมู่ ๘๙ รูป สตมวาร (๑๐๐ วัน)

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอุปสมบทหมู่ ๘๙ รูป ปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)

จังหวัดสระบุรีจัดโครงการอุปสมบทหมู่ ๘๙ รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในห้วงปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) โดย มีผู้เข้ารับการอุปสมบท ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีสรงน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพิธีสวดพระอภิธรรม

๑๔ ตุลาคม 2559 จังหวัดสระบุรี จัดพิธีสรงน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดย พระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์


อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ นักธรรมตรี สระบุรี

๑๐ – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบนักธรรมตรี ทุกสนามสอบทั่วจังหวัดสระบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ วัดเพลียขวา

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ คณะสงฆ์สระบุรี ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี จัดโครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ โครงการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ วัดเพลียขวา ตำบลผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

 


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ถ.แผ่ความดี ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร.0-3626-6617 โทรสาร.0-3626-7607