Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (มหานิกาย)


พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุติ)


พระสุนทรธรรมภาณ
(สมชาติ ธมฺมโชโต)

กระดานข่าว พศจ.สระบุรี


หัวหน้าพาโกง

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

โกงข้อสอบ

โรคคอหด

มนุษย์เต่า

เต่ากับคน

PTT Oil Price

Home ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีพระศรีปริยัติเวที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี (ศูนย์กลางระดับจังหวัด)

ประชาสัมพันธ์จุดจอดรถ และรับ – ส่ง ผู้เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดสระบุรี

     ประชาสัมพันธ์จุดจอดรถและรับ–ส่ง ผู้เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดสระบุรี ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ พระเมรุมาศจำลอง ถนนสายคู่ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี


ที่มา : https://www.facebook.com/chanat.nunthapunya

พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

      วันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ จังหวัดสระบุรีโดยคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ฝ่ายมหานิกายและธรรมยุติ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรีจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุสามเณร รวมจำนวน ๒๘๙ รูป เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ ๑๖-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้

วัดโคกมะตูม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน ๑๙๘ รูป โดยมีนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ฝ่ายมหานิกาย เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูวิฑิตอรรถการ เจ้าอาวาสวัดโคกมะตูม เจ้าคณะตำบลหนองไข่น้ำ เป็นพระอุปัชฌาย์ 

วัดพระพุทธแสงธรรม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน ๙๑ รูป โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระสุนทรธรรมภาณ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ฝ่ายธรรมยุติ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธแสงธรรม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 

 

ขอเชิญพสกนิกรชาวจังหวัดสระบุรีร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ฯ ในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ

จังหวัดสระบุรีเปิดรับสมัครชายไทย 89 คน เพื่อร่วมอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่าง 16 - 30 ตุลาคม 2560

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 10 ตุลาคม 2560 สมัครได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี โทร. 036 266 617

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิ๊ก!!!

คำขอบรรพชาอุปสมบท

ระเบียบการ (มหานิกาย)

ระเบียบการ (ธรรมยุต)

กำหนดการ (มหานิกาย)

กำหนดการ (ธรรมยุต)


 


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ถ.แผ่ความดี ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร.0-3626-6617 โทรสาร.0-3626-7607