Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (มหานิกาย)


พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุติ)


พระสุนทรธรรมภาณ
(สมชาติ ธมฺมโชโต)

กระดานข่าว พศจ.สระบุรี


หัวหน้าพาโกง

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

โกงข้อสอบ

โรคคอหด

มนุษย์เต่า

เต่ากับคน

PTT Oil Price

Home ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


อ่านเพิ่มเติม...

ซักซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. จังหวัดสระบุรี โดย นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ซักซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ แม่น้ำป่าสัก บ้านท่าราบ ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เพื่อนำไปประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระมณฑปรอยพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยนางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมซักซ้อมพิธีดังกล่าวด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเดชา ก่อเกิด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยมี พระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดมะขามเรียง ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญชวนร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน ๘๙ รูปคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ร่วมกับจังหวัดสระบุรี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ขอเชิญชวนร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน ๘๙ รูป ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ระยะเวลา ๑๕ วัน) ณ สำนักปฏิบัติธรรมสิริธรรมมุนี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (มหานิกาย) และ วัดพระพุทธแสงธรรม ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี (ธรรมยุต) โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒


การลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ และเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก โดยมีนายเดชา ก่อเกิด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ร่วมลงพื้นที่ด้วย ณ พระมณฑปรอยพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

 


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ถ.แผ่ความดี ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร.0-3626-6617 โทรสาร.0-3626-7607