Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (มหานิกาย)


พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุติ)


พระสุนทรธรรมภาณ
(สมชาติ ธมฺมโชโต)

กระดานข่าว พศจ.สระบุรี


หัวหน้าพาโกง

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

โกงข้อสอบ

โรคคอหด

มนุษย์เต่า

เต่ากับคน

PTT Oil Price

Home เกี่ยวกับสำนักพุทธ แผนดำเนินงานประจำปี

แผนดำเนินงานประจำปี


title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 53
2 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 53
3 แผนป้องกันการทุจริต 50
4 แผนดำเนินงานประจำปี 2563 35
 

 


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ถ.แผ่ความดี ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร.0-3626-6617 โทรสาร.0-3626-7607