Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (มหานิกาย)


พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุติ)


พระสุนทรธรรมภาณ
(สมชาติ ธมฺมโชโต)

กระดานข่าว พศจ.สระบุรี


หัวหน้าพาโกง

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

โกงข้อสอบ

โรคคอหด

มนุษย์เต่า

เต่ากับคน

PTT Oil Price

Home ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๓๐ น.จังหวัดสระบุรี ประกอบพิธีเวียนเทียน โครงการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีพระเดชพระคุณพระศรีปริยัติเวที เจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เป็นประธานสงฆ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานพิกุล วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ในการนี้นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการพิธีดังกล่าว

ข่าว : โสภิดา จิรกาวสาน ภาพ ; คมเพชร ใบอุดม และประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองพระพุทธบาท

 


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ถ.แผ่ความดี ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร.0-3626-6617 โทรสาร.0-3626-7607