Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (มหานิกาย)


พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุติ)


พระสุนทรธรรมภาณ
(สมชาติ ธมฺมโชโต)

กระดานข่าว พศจ.สระบุรี


หัวหน้าพาโกง

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

โกงข้อสอบ

โรคคอหด

มนุษย์เต่า

เต่ากับคน

PTT Oil Price

Home ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์และประชุมคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และประชุมคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี

          วันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดระบุรีร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายศราวุธ สุวรรณจูฑะ นายอำเภอวังม่วง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยพระสังฆธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี (มหานิกาย) ข้าราชการ พ่อค้าและประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ในการนี้ นายเดชา ก่อเกิด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่และอำนวยความสะดวกในพิธี ณ วัดภิบาลวังม่วง ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

   


 


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ถ.แผ่ความดี ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร.0-3626-6617 โทรสาร.0-3626-7607