Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (มหานิกาย)


พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุติ)


พระสุนทรธรรมภาณ
(สมชาติ ธมฺมโชโต)

กระดานข่าว พศจ.สระบุรี


หัวหน้าพาโกง

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

โกงข้อสอบ

โรคคอหด

มนุษย์เต่า

เต่ากับคน

PTT Oil Price

Home ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ฯ ในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ฯ ในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ

จังหวัดสระบุรีเปิดรับสมัครชายไทย 89 คน เพื่อร่วมอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่าง 16 - 30 ตุลาคม 2560

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 10 ตุลาคม 2560 สมัครได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี โทร. 036 266 617

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิ๊ก!!!

คำขอบรรพชาอุปสมบท

ระเบียบการ (มหานิกาย)

ระเบียบการ (ธรรมยุต)

กำหนดการ (มหานิกาย)

กำหนดการ (ธรรมยุต)


 


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ถ.แผ่ความดี ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร.0-3626-6617 โทรสาร.0-3626-7607