Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (มหานิกาย)


พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุติ)


พระสุนทรธรรมภาณ
(สมชาติ ธมฺมโชโต)

กระดานข่าว พศจ.สระบุรี


หัวหน้าพาโกง

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

โกงข้อสอบ

โรคคอหด

มนุษย์เต่า

เต่ากับคน

PTT Oil Price

Home ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมพระนวกะ คณะสงฆ์ธรรมยุต 2560

ประชุมพระนวกะ คณะสงฆ์ธรรมยุต 2560

๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี (ธรรมยุต) นำโดย พระสุนทรธรรมภาณ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี(ธ) เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ถวายความรู้พระนวกะ ประจำปี 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัด อ่างทอง-สระบุรี-ลพบุรี-สิงห์บุรี-ชัยนาท ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดพระพุทธแสงธรรม ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยมี พระพรหมวิสุทธาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค11(ธรรมยุต) เป็นประธาน ในการนี้ นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวถวายการต้อนรับ โดยมี นายเดชา ก่อเกิด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี อุทัยธานร ชัยนาท เข้าถวายสักการะ และถวายความรู้ โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและร่วมประชุม  


 


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ถ.แผ่ความดี ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร.0-3626-6617 โทรสาร.0-3626-7607