Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (มหานิกาย)


พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุติ)


พระสุนทรธรรมภาณ
(สมชาติ ธมฺมโชโต)

กระดานข่าว พศจ.สระบุรี


หัวหน้าพาโกง

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

โกงข้อสอบ

โรคคอหด

มนุษย์เต่า

เต่ากับคน

PTT Oil Price

Home ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศกาลวันวิสาขบูชา ๒๕๖๐

เทศกาลวันวิสาขบูชา ๒๕๖๐

Article Index
เทศกาลวันวิสาขบูชา ๒๕๖๐
รวมรูปเวียนเทียนวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร
รวมรูปเวียนเทียน วัดพระพุทธแสงธรรม
ทุกหน้า

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี นำโดยนายเดชา ก่อเกิด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี จัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยมี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส ในช่วงเช้า นำพุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตร และในเวลา ๑๗.๓๐ น. นำ ข้าราชการทุกภาคส่วน หน่วยงานเอกชน และพุทธศาสนิกชนกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ ร่วมสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน รอบมณฑปพระพุทธบาท ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ 

และในวันเวลาเดียวกันนี้ นายเดชา ก่อเกิด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายนางจามรี พุมานนท์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาบางส่วน ร่วมเวียนเทียน ในงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดพระพุทธแสงธรรม(ธ) ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยมี พระสุนทรธรรมภาณ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธ) เป็นประธาน 


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ถ.แผ่ความดี ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร.0-3626-6617 โทรสาร.0-3626-7607