Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (มหานิกาย)


พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุติ)


พระสุนทรธรรมภาณ
(สมชาติ ธมฺมโชโต)

กระดานข่าว พศจ.สระบุรี


หัวหน้าพาโกง

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

โกงข้อสอบ

โรคคอหด

มนุษย์เต่า

เต่ากับคน

PTT Oil Price

Home บริการสำนักพุทธ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี  มีการให้บริการเรื่องร้องเรียนแก่ประชาชนช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. ติดต่อด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ถนนแผ่ความดี ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี

2. ติดต่อทางไปรษณีย์  โดยส่งจดหมายแจ้งเรื่องร้องเรียน ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี  ถนนแผ่ความดี ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี 18120

 3. เวปไซต์  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี  http://sri.onab.go.th/

4. E-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

5. โทรศัพท์  0-3626-7234  โทรสาร   0-3626-7607

6. เฟสบุ๊ค facebook.com/saraburi.onab


 


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ถ.แผ่ความดี ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร.0-3626-6617 โทรสาร.0-3626-7607