Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (มหานิกาย)


พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุติ)


พระสุนทรธรรมภาณ
(สมชาติ ธมฺมโชโต)

กระดานข่าว พศจ.สระบุรี


หัวหน้าพาโกง

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

โกงข้อสอบ

โรคคอหด

มนุษย์เต่า

เต่ากับคน

PTT Oil Price

Home ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศกาลวันมาฆบูชา ๒๕๖๐

เทศกาลวันมาฆบูชา ๒๕๖๐

Article Index
เทศกาลวันมาฆบูชา ๒๕๖๐
รวมรูปเวียนเทียนวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร
รวมรูปเวียนเทียน วัดพระพุทธแสงธรรม
ทุกหน้า

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี นำโดยนายเดชา ก่อเกิด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี จัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยมี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส นำพุทธศาสนิกชนกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ ฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียนรอบมณฑปพระพุทธบาท เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา 

และในวันเวลาเดียวกันนี้ นายเดชา ก่อเกิด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายนางพัทธนันท์ เกตุแก้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาบางส่วน ร่วมเวียนเทียน ในงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดพระพุทธแสงธรรม(ธ) ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยมี พระสุนทรธรรมภาณ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธ) เป็นประธาน 


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ถ.แผ่ความดี ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร.0-3626-6617 โทรสาร.0-3626-7607