Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (มหานิกาย)


พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุติ)


พระสุนทรธรรมภาณ
(สมชาติ ธมฺมโชโต)

กระดานข่าว พศจ.สระบุรี


หัวหน้าพาโกง

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

โกงข้อสอบ

โรคคอหด

มนุษย์เต่า

เต่ากับคน

PTT Oil Price

Home ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการอุปสมบทหมู่ ๘๙ รูป สตมวาร (๑๐๐ วัน) - กำหนดการและใบสมัคร

โครงการอุปสมบทหมู่ ๘๙ รูป สตมวาร (๑๐๐ วัน) - กำหนดการและใบสมัคร

Article Index
โครงการอุปสมบทหมู่ ๘๙ รูป สตมวาร (๑๐๐ วัน)
วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร
วัดพระพุทธแสงธรรม
กำหนดการและใบสมัคร
ทุกหน้า

กำหนดการ และใบสมัคร

ใบสมัคร (มหานิกาย และ ธรรมยุติ)

ระเบียบการรับสมัคร รอบ ๑๐๐ วัน (มหานิกาย)
กำหนดการ รอบ ๑๐๐ วัน (มหานิกาย)
คำขานนาค (มหานิกาย)

ระเบียบการรับสมัคร รอบ ๑๐๐ วัน (ธรรมยุติ)
กำหนดการ รอบ ๑๐๐ วัน (ธรรมยุติ)
คำขานนาค (ธรรมยุติ)

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพติดต่อ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี โทร. ๐๓๖ ๒๖๖ ๖๑๗ 


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ถ.แผ่ความดี ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร.0-3626-6617 โทรสาร.0-3626-7607