Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (มหานิกาย)


พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุติ)


พระสุนทรธรรมภาณ
(สมชาติ ธมฺมโชโต)

กระดานข่าว พศจ.สระบุรี


หัวหน้าพาโกง

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

โกงข้อสอบ

โรคคอหด

มนุษย์เต่า

เต่ากับคน

PTT Oil Price

Home ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการอุปสมบทหมู่ ๘๙ รูป สตมวาร (๑๐๐ วัน) - วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร

โครงการอุปสมบทหมู่ ๘๙ รูป สตมวาร (๑๐๐ วัน) - วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร

Article Index
โครงการอุปสมบทหมู่ ๘๙ รูป สตมวาร (๑๐๐ วัน)
วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร
วัดพระพุทธแสงธรรม
กำหนดการและใบสมัคร
ทุกหน้า

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐  พิธีบรรพชาอุปสมบท ณ วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร โดยพระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส ทั้งนี้มีผู้อุปสมบท ๙๕ รูป ซึ่งในโอกาสนี้  นายชัชวัสส์ ณ สงขลา คลังจังหวัดสระบุรี และนายแปลก เทพรักษ์ นายอำเภอพระพุทธบาท ได้กราบลาร่วมอุปสมบทด้วย 


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ถ.แผ่ความดี ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร.0-3626-6617 โทรสาร.0-3626-7607