Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (มหานิกาย)


พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุติ)


พระสุนทรธรรมภาณ
(สมชาติ ธมฺมโชโต)

กระดานข่าว พศจ.สระบุรี


หัวหน้าพาโกง

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

โกงข้อสอบ

โรคคอหด

มนุษย์เต่า

เต่ากับคน

PTT Oil Price

Home ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการอุปสมบทหมู่ ๘๙ รูป สตมวาร (๑๐๐ วัน)

โครงการอุปสมบทหมู่ ๘๙ รูป สตมวาร (๑๐๐ วัน)

Article Index
โครงการอุปสมบทหมู่ ๘๙ รูป สตมวาร (๑๐๐ วัน)
วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร
วัดพระพุทธแสงธรรม
กำหนดการและใบสมัคร
ทุกหน้า

จังหวัดสระบุรี จัดโครงการอุปสมบทหมู่ ๘๙ รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในห้วงสตมวาร (๑๐๐ วัน)  ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ดังนี้ 

๑.วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  มีผู้อุปสมบท ๙๕ รูป
๒.วัดพระพุทธแสงธรรม ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มีผู้อุปสมบท ๑๓๘ รูป

รวมยอดผู้อุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในห้วงสตมวาร ของจังหวัดสระบุรี ๒๓๓ รูป 


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ถ.แผ่ความดี ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร.0-3626-6617 โทรสาร.0-3626-7607