Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (มหานิกาย)


พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุติ)


พระสุนทรธรรมภาณ
(สมชาติ ธมฺมโชโต)

กระดานข่าว พศจ.สระบุรี


หัวหน้าพาโกง

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

โกงข้อสอบ

โรคคอหด

มนุษย์เต่า

เต่ากับคน

PTT Oil Price

Home ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการอุปสมบทหมู่ ๘๙ รูป ปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)

โครงการอุปสมบทหมู่ ๘๙ รูป ปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)

จังหวัดสระบุรีจัดโครงการอุปสมบทหมู่ ๘๙ รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในห้วงปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) โดย มีผู้เข้ารับการอุปสมบท ดังนี้

๑. ผู้เข้ารับการอุปสมบท ใน คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี มหานิกาย จำนวน ๑๕๔ รูป โดยมี พระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส อุปสมบท ณ พระอุโบสถ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร และอุโบสถวัดที่เข้าร่วมโครงการ โดยจะเข้าศึกษาและปฏิบัติธรรมที่ อุทยานการศึกษาและปฏิบัติธรรมประชานาถ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ ๑-๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
ประมวลภาพ

๒. ผู้เข้ารับการอุปสมบท ใน คระสงฆ์จังหวัดสระบุรี ธรรมยุต จำนวน ๑๐๕ รูป โดยมี พระสุนทรธรรมภาณ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี รรมยุต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส อุปสมบท ณ อุโบสถ วัดศรัทธาประชากร และวัดที่เข้าร่วมโครงการ โดยจะเข้าศึกษาและปฏิบัติธรรมที่ วัดพระพุทธแสงธรรม ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
ประมวลภาพ

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพติดต่อ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี โทร. ๐๓๖ ๒๖๖ ๖๑๗

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อเจ้าภาพ และกำหนดการจากลิ้งค์ด้านล่าง


ใบสมัคร (มหานิกาย และ ธรรมยุติ)

ระเบียบการรับสมัคร (ธรรมยุติ)
กำหนดการ (ธรรมยุติ)

ระเบียบการรับสมัคร (มหานิกาย)
กำหนดการ (มหานิกาย)
แบบแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าภาพ (มหานิกาย)
รายนามเจ้าภาพภัตตาหาร ระหว่าง ๑-๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
กำหนดการปฏิบัติธรรม ระหว่าง ๑-๗ ธันวาคม ๒๕๕๙


 


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ถ.แผ่ความดี ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร.0-3626-6617 โทรสาร.0-3626-7607