Get Adobe Flash player
Home ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการอุปสมบทหมู่ ๘๙ รูป ปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)

โครงการอุปสมบทหมู่ ๘๙ รูป ปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)

จังหวัดสระบุรีจัดโครงการอุปสมบทหมู่ ๘๙ รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในห้วงปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) โดย มีผู้เข้ารับการอุปสมบท ดังนี้

๑. ผู้เข้ารับการอุปสมบท ใน คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี มหานิกาย จำนวน ๑๕๔ รูป โดยมี พระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส อุปสมบท ณ พระอุโบสถ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร และอุโบสถวัดที่เข้าร่วมโครงการ โดยจะเข้าศึกษาและปฏิบัติธรรมที่ อุทยานการศึกษาและปฏิบัติธรรมประชานาถ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ ๑-๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
ประมวลภาพ

๒. ผู้เข้ารับการอุปสมบท ใน คระสงฆ์จังหวัดสระบุรี ธรรมยุต จำนวน ๑๐๕ รูป โดยมี พระสุนทรธรรมภาณ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี รรมยุต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส อุปสมบท ณ อุโบสถ วัดศรัทธาประชากร และวัดที่เข้าร่วมโครงการ โดยจะเข้าศึกษาและปฏิบัติธรรมที่ วัดพระพุทธแสงธรรม ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
ประมวลภาพ

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพติดต่อ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี โทร. ๐๓๖ ๒๖๖ ๖๑๗

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อเจ้าภาพ และกำหนดการจากลิ้งค์ด้านล่าง


ใบสมัคร (มหานิกาย และ ธรรมยุติ)

ระเบียบการรับสมัคร (ธรรมยุติ)
กำหนดการ (ธรรมยุติ)

ระเบียบการรับสมัคร (มหานิกาย)
กำหนดการ (มหานิกาย)
แบบแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าภาพ (มหานิกาย)
รายนามเจ้าภาพภัตตาหาร ระหว่าง ๑-๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
กำหนดการปฏิบัติธรรม ระหว่าง ๑-๗ ธันวาคม ๒๕๕๙


 


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ถ.แผ่ความดี ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร.0-3626-6617 โทรสาร.0-3626-7607