Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (มหานิกาย)


พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุติ)


พระสุนทรธรรมภาณ
(สมชาติ ธมฺมโชโต)

กระดานข่าว พศจ.สระบุรี


หัวหน้าพาโกง

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

โกงข้อสอบ

โรคคอหด

มนุษย์เต่า

เต่ากับคน

PTT Oil Price

Home ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีสรงน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพิธีสวดพระอภิธรรม

พิธีสรงน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพิธีสวดพระอภิธรรม

๑๔ ตุลาคม 2559 จังหวัดสระบุรี จัดพิธีสรงน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดย พระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์


ร่วมด้วย นางสาวอุษณีย์ วิลาศชัยยันต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสระบุรี พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 พล.ต.ต.ชัยรัตน์ ทิพยจันทร์ ผบก.ภ.จว.สระบุรี ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า


ทั้งนี้ วัดต่างๆในจังหวัดสระบุรี ได้จัดให้มีพิธีสวดพระอภิธรรม ดังนี้

 ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. วัดพระพุทธฉาย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช     บรมนาถบพิตร ณ วัดพระพุทธฉาย อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดย พระราชธีราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี  เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วย นายสมัย แก้วเกษเกี้ยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนตำบลหนองปลาไหล

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๓๐ น. พระครูสันตจิตตากร เจ้าคณะตำบลนาโฉง เจ้าอาวาสวัดศาลาแดง ประธานฝ่ายสงฆ์ นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนางรัชดา บุญณสะ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นางสุจิตรา เหลืองวัฒนนันท์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระบุรี     นายสุชน ภัยธิราช ปลัดจังหวัดสระบุรี นางสาวสุนันท์ จำรูญพานิชกุล อดีตประธานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดสระบุรีและหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวาย  พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ วัดศาลาแดง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

ภาพ : ภาณิชดา ศรีแพรศรี
ข่าว : ภาณิชดา ศรีแพรศรี

 


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ถ.แผ่ความดี ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร.0-3626-6617 โทรสาร.0-3626-7607