Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (มหานิกาย)


พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุติ)


พระสุนทรธรรมภาณ
(สมชาติ ธมฺมโชโต)

กระดานข่าว พศจ.สระบุรี


หัวหน้าพาโกง

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

โกงข้อสอบ

โรคคอหด

มนุษย์เต่า

เต่ากับคน

PTT Oil Price

Home ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ วันวิสาขบูชา จังหวัดสระบุรี

วันวิสาขบูชา จังหวัดสระบุรี

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ร่วมกับวัดทั่วทั้งจังหวัดสระบุรี จัดงานวันวิสาขบูชา

นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานงานวันวิสาขบูชา ณ วัดพระพุทธฉาย ร่วมด้วย นายเดชา ก่อเกิด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี 

 

นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดวระบุรี เป็นประธานงานวันวิสาขบูชา ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร


นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานงานวันวิสาขบูชา ณ วัดมงคลชัยพัฒนา 


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ถ.แผ่ความดี ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร.0-3626-6617 โทรสาร.0-3626-7607