Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (มหานิกาย)


พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุติ)


พระสุนทรธรรมภาณ
(สมชาติ ธมฺมโชโต)

กระดานข่าว พศจ.สระบุรี


หัวหน้าพาโกง

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

โกงข้อสอบ

โรคคอหด

มนุษย์เต่า

เต่ากับคน

PTT Oil Price

Home ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดสระบุรี

พิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี นำโดยนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำข้าราชการและประชาชน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดสระบุรี ในวันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ทั้งนี้ นายเดชา ก่อเกิด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี นำเจ้าหน้าที่เข้าถวายงานคณะสงฆ์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกจนเสร็จงาน

 


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ถ.แผ่ความดี ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร.0-3626-6617 โทรสาร.0-3626-7607