Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (มหานิกาย)


พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุติ)


พระสุนทรธรรมภาณ
(สมชาติ ธมฺมโชโต)

กระดานข่าว พศจ.สระบุรี


หัวหน้าพาโกง

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

โกงข้อสอบ

โรคคอหด

มนุษย์เต่า

เต่ากับคน

PTT Oil Price

Home ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษา 5 ระยะที่ 3

ประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษา 5 ระยะที่ 3

1-3 พฤศจิกายน 2558 นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษา 5 ระยะที่ 3 ร่วมกับเจ้าคณะจังหวัด/อำเภอ/เลขาจังหวัด/อำเภอ และผอ.พศจ.จังหวัดทุกจังหวัด  ณ วัดไร่ขิง จ.นครปฐมในโอกาสนี้ พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี รับโล่เงิน จากเจ้าประคุณสมด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ในโอกาสที่จังหวัดสระบุรี ดำเนินการขับเคลื่อนฯ เกิน ๘๐ % 

พร้อมกันนี้ คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี โดยนางพัทธนันท์ เกตุแก้ว ร่วมกันจัดนิทรรศการให้ รมต.ประจำสำนักนายกและผุู้เข้าร่วมประชุมได้เยี่ยมชม ในภาพของ "สระบุรี จังหวัดรักษาศีล ๕" ซึ่งภาค 2 (สระบุรี, พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง) ได้รับรางวัลเกียรติบัตรชมเชยในการจัดนิทรรศการ

 


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ถ.แผ่ความดี ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร.0-3626-6617 โทรสาร.0-3626-7607