Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (มหานิกาย)


พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุติ)


พระสุนทรธรรมภาณ
(สมชาติ ธมฺมโชโต)

กระดานข่าว พศจ.สระบุรี


หัวหน้าพาโกง

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

โกงข้อสอบ

โรคคอหด

มนุษย์เต่า

เต่ากับคน

PTT Oil Price

Home ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงสำนักงาน

ปรับปรุงสำนักงาน

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงบริเวณทางเข้าและลานจอดรถหน้าสำนักงาน ทำให้ไม่สามารถนำรถยนต์เข้ามาจอดบริเวณหน้าสำนักงานได้


ทั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนายังคงเปิดดำเนินการตามปกติ โดยผู้มาติดต่อสามารถจอดรถได้ในบริเวณใกล้เคียง

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกันและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ถ.แผ่ความดี ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร.0-3626-6617 โทรสาร.0-3626-7607