Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (มหานิกาย)


พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุติ)


พระสุนทรธรรมภาณ
(สมชาติ ธมฺมโชโต)

กระดานข่าว พศจ.สระบุรี


หัวหน้าพาโกง

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

โกงข้อสอบ

โรคคอหด

มนุษย์เต่า

เต่ากับคน

PTT Oil Price

Home ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียน

ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียน

      

     วันอังคารที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗  นายเดชา ก่อเกิด  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายสุเทพ ภู่รัตนโอภา นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และคณะ ได้ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนการขอที่ดินของวัดคืน ณ วัดสามัคคีวราราม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗ หมู่ที่ ๗ ชุมชนสะพาน ๒ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

 


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ถ.แผ่ความดี ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร.0-3626-6617 โทรสาร.0-3626-7607