Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (มหานิกาย)


พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุติ)


พระสุนทรธรรมภาณ
(สมชาติ ธมฺมโชโต)

กระดานข่าว พศจ.สระบุรี


หัวหน้าพาโกง

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

โกงข้อสอบ

โรคคอหด

มนุษย์เต่า

เต่ากับคน

PTT Oil Price

Home ติดต่อสำนักพุทธ
เสาวรถย์ ดีล้วน
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

ติดต่อ
ที่อยู่:
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี
18000
Thailand

อีเมล: จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้
โทรศัพท์: 0-3634-0756
แฟกซ์: 0-3634-0758

ข้อมูล: Miscellanous info

 


 


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ถ.แผ่ความดี ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร.0-3626-6617 โทรสาร.0-3626-7607